Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Elektrownia wodna Rygol

Na rzece Rygol jest zainstalowany siedmiozastawkowy, stalowy jaz o żelazno-betonowych przyczółkach. Wybudowano go w miejscu, gdzie znajdował się stary jaz zniszczony w 1948 roku. Odprowadza się tędy nadmiar wód z Czarnej Hańczy, które poprzez Szlamicę oraz Jezioro Głębokie i graniczne Jezioro Szlamy uchodzą do Marychy, by kolejno wpaść do Niemna. W Rygoli, na odpowiednio przygotowanym odcinku Szlamicy wzniesiono w 1990 roku prywatną elektrownię wodną, której zadaniem jest  zaopatrywanie w prąd okolicznych miejscowości.

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.