Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

O Gminie

Gmina Płaska funkcjonuje jako odrębna jednostka administracyjna od 1973 roku. Siedzibą gminy jest Płaska, wieś powstała w miejscu dawnej osady drwali. Istnieją dwie wersje genezy nazwy wsi. Pierwsza zakłada, że nazwa pochodzi od dawnego określenia pobliskiej rzeki włączonej do systemu kanału – Sucha Rzeczka vel Serwianka vel Paniówka. Druga wersja dotyczy podania o pierwszym osadniku wsi, który nosił nazwisko Płaska. W skład Gminy Płaska wchodzi wiele malowniczych miejscowości, gdzie piękno dzikiej przyrody harmonizuje z architekturą stanowiącą wyraz dziedzictwa narodowego. To magiczne miejsce, gdzie czas spowalnia i pozwala doświadczyć echa minionych epok.

Wschód słońca na jeziorem Serwy

Gmina Płaska, znajdująca się w centrum Strefy Kanału Augustowskiego, jest gminą o charakterze typowo turystycznym. Położona jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie augustowskim. Wschodnia granica gminy stanowi jednocześnie fragment granicy państwa. Powierzchnia gminy wynosi 373 km2, zaś liczbę ludności szacuje się na 2 700 osób. Jest to jedna z większych obszarowo gmin w kraju. Występuje tutaj najniższy wskaźnik zaludnienia (7,2 osób/km2), wobec czego tereny gminy określane są często mianem zakątka ciszy i spokoju. Aż 82,2 % ogólnej powierzchni to lasy wraz z dużą liczbą jezior i rzek, co stanowi o wysokiej atrakcyjności turystycznej tych terenów. Większość obszaru gminy objęta jest różnymi formami ochrony prawnej, gdzie obszary chronionego krajobrazu zajmują niemal 60,3% powierzchni gminy, a 1,6% jej terytorium obejmują rezerwaty przyrody. Położenie wśród lasów i jezior oraz wokół jednego z najpiękniejszych szlaków wodnych – Kanału Augustowskiego – ma decydujący wpływ na turystyczny charakter gminy Płaska. Główną atrakcję turystyczną stanowią szlaki kajakowe na trasie Czarna Hańcza – Kanał Augustowski. Do aktywnego wypoczynku zachęcają również ścieżki rowerowe oraz szlaki dla pieszych przebiegające przez teren gminy. Podczas wycieczek możemy podziwiać bogactwo przyrody Puszczy Augustowskiej.

Gmina Płaska zawdzięcza swój turystyczny charakter wyjątkowemu położeniu wśród lasów i jezior oraz obecności zachwycającego swoim pięknem szlaku Kanału Augustowskiego i rzeki Czarna Hańcza.

Ze względu na niezwykłe walory krajobrazowo – przyrodnicze, w gminie Płaska turystyka rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok powstaje tutaj coraz więcej kwater agroturystycznych, pensjonatów oraz samodzielnych domków do wynajęcia. Miejsca te cechują przede wszystkim bardzo dobre warunki mieszkalne oraz przystępne ceny. Oprócz bogatej bazy noclegowej, lokalne punkty gastronomiczne oferują pyszne dania kuchni regionalnej, takie jak: kartacze, soczewiaki, pierogi z jagodami i słynne jagodzianki.


W gminie Płaska znajdują się również liczne miejsca do biwakowania. Nieopodal najpiękniejszych jezior Augustowszczyzny, jak m.in.: Serwy, Mikaszewo, Paniewo, znajdziecie plaże gminne i pola namiotowe wyposażone w pełną infrastrukturę turystyczną – sanitariaty, wiaty grillowe, wiaty siedziskowe, place zabaw, pomosty i miejsca na ognisko.

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.