Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
 • PL-BY-UA 2014-2020
 • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

TURYSTYCZNE SZLAKI

ROWEROWE

 1. Szlak rowerowy «Kanał Augustowski»

Długość: 15 km

Czas podróży: 3,5 godziny

Punkty: śluza «Kurzyniec» – w. Lesnaja – w. Rynkowcy – śluza «Dąbrówka» – w. Sonicze

 1. Szlak rowerowy «August velo»

Długość: 25 km

Czas podróży: 4 godziny

Punkty: przejście graniczne Lesnaja (Rudawka) – śluza «Kurzyniec» – śluza «Wołkuszek» – w. Lesnaya – w. Rynkowcy – śluza «Dąbrówka» – w. Sonicze – śluza «Nemnowo»

 1. Szlak rowerowy «Augustowski Szlak» (№401)

Długość: 25 km

Czas podróży: 4 godziny

Punkty: od szlaka rowerowego R65 w. Rydawka – przejście graniczne Lesnaja (Rudawka) – śluza «Wołkuszek» – w. Lesnaja – śluza «Dąbrówka» – wzdłuż kanału do traktu Carewo – w. Sonicze – je. Zelenka – w. Niemnowo – śluza «Nemnowo»

 1. Szlak rowerowy «Liśja góra» (№402)

Długość: 72,7 km

Czas podróży: 10 godzin

Punkty: ośrodek turystyczny «Niemnowo» (w. Niemnowo) – śluza «Nemnowo» – w. Zatishje – w. Golovenchitsy – r. Czarna Hańcza – r. Marycha – je. Savek – w. Kalety – je. Kavenia – je. Endrenia – w. Lesnaja – śluza «Dąbrówka» – w. Tartak – w. Nowiki – m. Sopockin – w. Radziwiłłki – w. Ostasha – ośrodek turystyczny «Niemnowo» (w. Niemnowo)

 1. Szlakrowerowy «Szlakiemmagnata Wołowicza» (№403)

Długość: 39 km

Czas podróży: 5 godzin

Punkty: m. Sopockin – w. Nowiki – je. Dorgunskoe – w. Dorgun – w. Markowce – w. Golynka – w. Bojary – w. Perstyn – w. Vasilevichi – m. Sopockin

 1. Szlak rowerowy «Linia Mołotowa» (№404)

Długość: 12 km

Czas podróży: 3 godziny

Punkty: śluza «Dąbrówka» – trakt Carewo – w. Sonicze – w. Pesczany – w. Radziwiłłki – m. Sopockin – w. Nowiki – śluza «Dąbrówka»

 1. Szlak rowerowy «Zielone kolco» (№ 424) / круговой

Długość: 15 km

Czas podróży: 3,5 godziny

Punkty: śluza «Dąbrówka» – trakt Carewo – śluza «Czortek» – w. Sonicze – śluza «Dąbrówka»

PIESZE

 1. Szlak pieszу «Niemnowski»

Długość: 3 km

Czas podróży: 2 godziny

Punkty: ośrodek turystyczny «Niemnowo» – w. Niemnowo – śluza «Kurkul» – ośrodek turystyczny «Niemnowo»

 1. Szlak pieszу «Tu zaczęła się wojna» (№ 406)

Długość: 2 km

Czas podróży: 1,5 godziny

Punkty: śluza «Dąbrówka» – Schrony bojowe 68. Grodzieńskiego pasu umocnień – w. Tartak – śluza «Dąbrówka»

 1. Szlak pieszу «Sosnovaya slezka» (№ 422)

Długość: 8 km

Czas podróży: 3,5 godziny

Punkty: gospodarstwo agroturystyczne«Aneta» (w. Yatvez) – r. Niemen – r. Ostashanka

WODNY

 1. Szlak wodny «Augustowskie kolco» (№ 409)

Długość: 7,5 km

Czas podróży: 3,5 godziny

Точки маршрута: ośrodek turystyczny «Niemnowo» – r. Ostashanka – Kanał Augustowski – śluza «Nemnowo» – śluza «Kurkul» – r. Ostashanka – ośrodek turystyczny «Niemnowo»

 1. Szlak wodny «Nieznana Europa» (№ 408) / transgraniczny

Długość: 17 km

Czas podróży: 5 godzin

Punkty: śluza «Kurzyniec» – śluza «Wołkuszek» – śluza «Kurkul»

 1. Szlak wodny «Czarna Hańcza»

Długość: 24 km

Czas podróży: 8-9 godzin

Punkty: parking «Stary Most» – r. Marycha – r. Czarna Hańcza – w. Kadysz – w. Zatishje – do r. Niemen

 1. Szlak wodny «Niemnowskieflisactwo»

Długość: 38 km

Czas podróży: 7-8 godzin

Punkty: plaża w centrum miasta Grodno (ul. M ostovaja) – r. Niemen– r. Ostashanka – ośrodek turystyczny «Niemnowo» (w. Niemnowo, Rejon Grodźieński)

 1. Szlak wodny «Augustowski pachastynak»

Długość: 23 km

Czas podróży: 3 godziny

Punkty: w. Lesnaja – w. Niemnowo (ośrodek turystyczny «Niemnowo»)

Sekcja 8

 • PL-BY-UA 2014-2020
 • Funded by the European Union
 • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.