Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Muzea i Zabytki

MUZEUM

1. Muzeum Pisanki

Rejon Grodźieński, m. Sopockin, ul. Grodzieńska, 17

Tel. + 375 (29) 289 45 80

Środa – Piątek, Niedziela: 11.00-20.00

Sobota: 12.00-20.00

Poniedziałek – Wtorek: nie pracuje

Od 2014 roku pisanka jest elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W muzeum znajduje się ponad 1700 jaj.

2. Muzeum historii budowy Kanału Augustowskiego

Rejon Grodźieński, Kanał Augustowski / śluza «Dąbrówka»

Tel. + 375 (33) 370 44 22

Poniedziałek – Piątek: 10.00-19.00

Sobota – Niedziela: 09.00-20.00

Muzeum znajduje się w domu strażnika śluzy. Ekspozycja muzeum opowiada o historii Kanału Augustowskiego, przeszłości wojskowej i jego odbudowie.

ZABYTKI

1. Zespół Pałacowo-Parkowy Wołłowiczów w Świacku

(Rejon Grodźieński, w. Światsk)

Perła Kanału Augustowskiego – zespół kompleks parkowo-pałacowy we wsi Światsk – zbudowany w XVIII wieku według projektu architekty włoskiego G. de Sacco dla magnatów Wołowiczów. Barokowy pałac w wystroju swych wnętrz zachował unikatowe elementy dekory w stylu klasycyzmu, wykonane przez znanych ówcześnie malarzy F. Smuglewicza i T. Mańkowskiego.

2. Neogotycka kaplica nagrobna

(Rejon Grodźieński, m. Sopockin, cmentarz katolicki)

Kaplica została wybudowana w roku 1893 w stylu neogotyckim ku pamięci pochowanych tu Julii Dziekońskiej i Józefa Górskiego.

3. Kościół św. Jozafata Kuncewicza

(Rejon Grodźieński, m. Sopockin, ul. Teolińska, 45)

Kościół katolicki wybudowany w roku 1789, a w latach 1935 – 39 został przebudowany. Do dziś zachował się budynek szkółki niedzielnej, brama i niektóre miejsca pochówki na dziedzińcu.

4. Wspólna mogiła i pomnik poległych żołnierzy

(Rejon Grodźieński, m. Sopockin)

W mogile pochowanych jest ponad 1000 osób, które zginęły w walkach w latach 1441-1944 bezpośrednio w pobliżu m. Sopockin.

5. Śluza «Nemnowo»

(Rejon Grodźieński, w.Nemnowo)

Śluza źeglowna Nemnowo unikatowa na całą długość Kanału Augustowskiego. Znajduje się na wejściu do niego z rzeki Niemen. Zbudowany zostal w 1829 roku. Róznica poziomow wody w czterech komorach jest 9,6 metra – najwięcej na całej długości Kanału. Proces pełnego śluzowania trwa 1 godzinę i 20 minut.

6. Schrony bojowe 68. Grodzieńskiego pasu umocnień

(Rejon Grodźieński, wzdłuż Kanału Augustowskiego)

Na brzegach Kanału Augustowskiego znajdują się schrony bojowe 68. Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego. Obiekty te również dziś skrywają wiele tajemnic II wojny światowej.

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.