Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Mikaszówka – Rubcowo „Bocianisko”

Trasa wiedzie wzdłuż atrakcyjnych pod względem turystycznym punktów strategicznych, takich jak: Mikaszówka, zabytkowe śluzy Kanału Augustowskiego oraz miejscowości Wołkusz, Bohatery Leśne Nowe, Bartnik, Starożyńce i Rubcowo. Szlak został niegdyś wytyczony przez harcerzy warszawskich. Podczas zwiedzania natrafiamy na interesujące miejsca związane z historią kraju oraz stanowiska botaniczne.

Długość trasy:
38,5km
Czas przejścia:
9h 32min
Rodzaj szlaku:
czarny
Rodzaj aktywności:
  • piesza

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.