Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Rezerwat Mały Borek

Rezerwat Mały Borek powstał w celu ochrony tamtejszego drzewostanu. Na runo rezerwatu składają się  borówka czarna i brusznica. Wilgotniejsze rejony porasta borówka bagienna. Przed trzydziestoma laty w sąsiedztwie rezerwatu przeprowadzono melioryzację, co znacznie wpłynęło na charakter roślinności torfowiska. Obecnie tereny Małego Borku opanowuje brzoza. 

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.