Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Rezerwat Perkuć

Rezerwat Perkuć powołano w ramach ochrony charakterystycznego dla Puszczy Augustowskiej boru świerkowo-sosnowego o charakterze pierwotnym. Na terenach rezerwatu Perkuć odnajdziemy także porastający skarpy leszczynowo-świerkowy las mieszany i grąd (świerk z domieszką klonu, lipy i osiki). Brzegi tamtejszego jeziora Mikaszewo porasta ols. Niezapomniany widok stanowi zarastające jezioro Kruglak, którego nieckę porastają brzozowo-świerkowy bór torfowcowy oraz borealna świerczyna.

Strefa Kanału Augustowkiego

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.