Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Rezerwat Starożyn

Rezerwat Starożyn jest położony w sercu Puszczy Augustowskiej w obrębie Nadleśnictwa Płaska na terenie Gminy Płaska. Został on utworzony by zapewnić ochronę dziewiczym lasom Puszczy Augustowskiej. Dominantę tamtejszych zbiorowisk stanowią grąd niski, las mieszany oraz ols. To fragment puszczy o wysoce zróżnicowanej, bogatej szacie roślinnej. Wśród roślinności znajdującej się pod ochroną na terenie rezerwatu znajdziemy arnikę górską, lilię złotogłów, storczyka męskiego, storczyka kukawkę, mącznicę lekarską. 

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.