Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Kaplica św. Anny w Rudawce

Kaplicę wzniesiono na początku XIX wieku. Niedługo potem wywiązał się zaciekły spór o prawa do użytkowania obiektu pomiędzy ludnością rzymskokatolicką a grekokatolikami. Rozwiązaniem okazała się ugoda zawarta w 1815 r. na mocy której odpust św. Anny miał odbywać się dwa razy w roku. W dniu święta patronki kaplicy według kalendarza nowego stylu nabożeństwo miał odprawiać ksiądz rzymskokatolicki, zaś podług kalendarza starego stylu (juliańskiego) – ksiądz greckokatolicki. Od 1920 r. świątynia przeszła na wyłączną własność ludności rzymskokatolickiej. Obecnie jest to filia parafii św. Marii Magdaleny w Mikaszówce. W ołtarzu znajduje się wizerunek św. Anny. Tuż przed budowlą zainstalowano tablicę z cytatem pochodzącym z jednego z przemówień marszałka Józefa Piłsudzkiego: „… i nastał wyścig pracy, jak przedtem był wyścig krwi i żelaza”.

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.