Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Szlak nad Kanałem Augustowskim trasa nr 1

Istnieją dwa warianty szlaku prowadzącego wzdłuż pochodzącego z pierwszej połowy XIX
wieku Kanału Augustowskiego wraz z jego zabytkowymi śluzami.

Przebieg trasy: Białobrzegi – Śluza Sosnowo – Huta – Jezioro Kolno – Białobrzegi (długość 37
km)

Długość trasy:
37km
Czas przejścia:
4h
Rodzaj szlaku:
żółty
Rodzaj aktywności:
  • rowerowa

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.