Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Podlaski Szlak Bociani

Trasa prowadzi od Białowieży do Stańczyk. Dużym ułatwieniem dla rowerzystów jest sieć tablic informacyjnych rozmieszczonych na trasie. Główną atrakcję szlaku stanowi mieszkaniec tutejszych rejonów, bocian biały. Tablice informują turystów o jego życiu oraz zwyczajach.

Rodzaj szlaku:
czerwony
Rodzaj aktywności:
  • rowerowa

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.