Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Szlak dydaktyczny “Bocianisko”

Szlak został wytyczony w latach 1995-99 przez Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych przy wsparciu Nadleśnictwa Płaska oraz miejscowej ludności i władz w ramach promocji wartości przyrodniczych Nadleśnictwa Płaska. Niezaprzeczalne piękno kryje w sobie już sama rzeźba terenu ukształtowana przez lodowiec. Znajdują się tutaj liczne wody stojące jak i płynące. To one stanowią źródło życia dla skupionego wokół szlaku bogactwa świata fauny oraz flory. Przy trasie wyznaczono punkty widokowe oraz umieszczono tablice dydaktyczne. Cała trasa oznakowana jest znakami czarnego szlaku turystycznego, liczy 37 km i jest podzielona na 6 odcinków.

Odcinek I

To odcinek zwany Mikaszówka-Sosnówek-Lelak. Możemy tu podziwiać m in.: stopniowo zarastające Jezioro Ślepe, sosnowy bór bagienny, zabytkową Śluzę Sosnówek oraz pokazowe stanowisko drzew liściastych.

Odcinek II

Głównymi atrakcjami Drogi do Kurdynek są wąwóz rzeczki Pieciówki z mozaiką mikrosiedlisk bagiennych i wilgotnych, Śluza Tartak, binduga Kudrynki, Śluza Kudrynki oraz dom śluzowego.

Odcinek III

Zwiedzając odcinek Kudrynki-Kurzyniec zobaczymy kaplicę i cmentarz na skraju wsi Rudawka oraz ekspozycję poświęconą przyrodzie i mieszkańcom tej części Puszczy Augustowskiej zorganizowaną w budynku dawnej szkoły w Rudawce, jak i Śluzę Kurzyniec.

Odcinek IV

Na trasie Kurzyniec-dolina Wołkuszanki mamy okazję obejrzeć młode, sztucznie sadzone laski sosnowe i dolinę Wołkuszanki z tarasami zalewowymi.

Odcinek V

Odcinek dolina Wołkuszanki-Wołkusz charakteryzuje się występowaniem młodników i upraw sosnowych na wydmach piaskowych, a także muraw kseromorficznych.

Odcinek VI

Na odcinku Wołkusz-Rubcowo możemy podziwiać inspirujące krajobrazy polodowcowe w formie moren, ozów, i kemów. Znajdziemy tam także bunkry z okresu II wojny światowej, kseromorficzne murawy oraz bory wilgotne wokół doliny Wołkuszanki.

Długość trasy:
37km
Rodzaj szlaku:
czarny
Rodzaj aktywności:
  • piesza

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.