Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Szlak Jastrzębna – PKP Sejny

Szlak biegnie z południowych terenów Puszczy Augustowskiej na północ. Podążając szlakiem poznajemy piękno puszczańskich lasów oraz jezior. W miejscowości Bierżniki natrafiamy na zabytkowy drewniany kościół z 1819 roku, zaś wędrując dalej w stronę Sejny mamy okazję podziwiać Bazylikę Sejneńską wraz z zabudowaniami dawnego klasztoru dominikanów. Łączna długość trasy wynosi 89 km, z czego 23 km znajdują się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Płaska.

Długość trasy:
89km
Czas przejścia:
22h 15min
Rodzaj szlaku:
czerwony
Rodzaj aktywności:
  • piesza

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.