Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Ważne miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Płaska

  • pomnik poświęcony bojownikom AK w Suchej Rzeczce,
  • dwa cmentarze z okresu I wojny światowej – w Macharcach i Rudawce,
  • w lasach Nadleśnictwa Płaska znajduje się wiele miejsc upamiętniających poległych mieszkańców puszczańskich wsi w czasie walk z okupantami, jak. m. in.: mogiły Powstańców Styczniowych oraz mogiły z II wojny światowej,
  • bunkry z czasów wojennych.
Strefa Kanału Augustowkiego

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.