Gmina Płaska

Przejdź do głównej treśći
  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union

Czcionka

Wysoki kontrast

Żubry w Puszczy Augustowskiej

W 2012 roku narodziła się inicjatywa mająca na celu wsiedlenie żubrów do Puszczy Augustowskiej, gdzie były nieobecne od ponad dwustu lat. Po pięciu latach żmudnych przygotowań sprowadzono cztery pierwsze żubry. Obecnie tereny Puszczy Augustowskiej zamieszkuje 17 okazów. Z każdym rokiem przybywa przedstawicieli gatunku, a to za sprawą realizacji licznych międzynarodowych projektów nacelowanych na ochronę tych pięknych, dumnych zwierząt. W 2018 roku pojawiło się pierwsze młode. Balinka urodził się zdrowy i silny, zaś jego rówieśnik, nazwany przez leśniczego Śmiałym, wykazywał się od samego początku niebywałą odwagą. Docelowo stado ma liczyć 50 osobników.  

Strefa Kanału Augustowkiego

Sekcja 8

  • PL-BY-UA 2014-2020
  • Funded by the European Union
  • Gmina Płaska

Niniejsza strona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Gminy Płaska i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.